wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Czy życzliwość popłaca?

Temat: "DODATKOWE"Rp-7
...zarobków. We wniosku o przeliczenie prosisz, aby ZUS wybrał najkorzystniejszy dla Ciebie wariant obliczenia emerytury. Nie obawiaj się, że w wyniku przeliczenia, ustalą Ci niższą emeryturę. Gdyby ZUS-owi wyszło w obliczeniach, że uwzględnienie tych "odnalezionych" zarobków spowoduje zmniejszenie kwoty emerytury, to ZUS ma obowiązek pozostawić Ci emeryturę w kwocie sprzed przeliczenia. A więc, składając wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, niczym nie ryzykujesz. Podstawa prawna: Artykuły od 109 do 114 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Życzę powodzenia w załatwianiu sprawy i pozdrawiam. 17 . [ Art. 109. 1. Na wniosek emeryta lub rencisty wysokość emerytury określonej w art. 53 oraz renty ulega ponownemu ustaleniu na zasadach określonych w art. 110-113. 2. Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia emerytura lub renta jest niższa, świadczenie...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=45444